שלבים להוצאת היתר

שלבים להוצאת היתר בניה:
התהליכים המרכזיים

1. בקשת מידע
( כ- 45 ימים)
בשלב ראשון, על מבקש ההיתר להגיש בקשה למידע לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית הרלוונטית.
בקשה זו מוגשת בכדי לקבל מידע על הנכס או הקרקע, מידע שעליו יש לבסס את בקשת ההיתר .
בשלב זה יש לדאוג :
- תכנית מדידה מותאמת ומעודכנת לרישוי זמין
- מסמכי בעלות
- פרטים אישיים
-תמונות מהשטח, מצב קיים
- קבלה על תשלום לתיק מידע שישולם בדרך כלל באתר הועדה.

תנאים מוקדמים:
(כ - 10 ימים)
לאחר שהתקבל תיק המידע עוברים לשלב זה.
בשלב זה מגישים את הבקשה להיתר יחד עם כל האישורים שנתבקש לצרף בכל שלב ע"פ המפורט בתיק המידע.
כמו כן נדרש המבקש לשלם 20% מסך אגרות הבניה יש להזין את קבלה במערכת לרישוי זמין

בקרה מרחבית:
(כ- 90 ימים)
לאחר שנבדקו תקינות המסמכים תשלח הודעה כי הבקשה עמדה בתנאים המוקדמים ועוברים לשלב זה.
כאן, נבדקת תכנית ההגשה על ידי בודקת התכניות ונשלחים הערות
לאחר תיקונים ועדכונים התיק נכנס לדיון בועדה.

בקרת תכן:
בשלב זה יש לעמוד בתנאי הועדה לצורך קידום התיק להיתר. יש להזין אישורים שנדרש להמציא על ידי הועדה ועל פי תיק המידע.

דוח עורך הבקשה:
לאחר שהושלמו כל הדרישות
על עורך הבקשה לחתום על הדוח המועבר במערכת לרישוי זמין

תשלום אגרות והיטלים:
בשלב זה מועברת במערכת דרישת לתשלום!

היתר בניה:
(עד 7 ימים)
מופק ומתקבל טופס ההיתר הבניה המיוחל יחד עם העתק חתום של תוכנית ההגשה הסופית.
בשלב זה מבקשים להשאיר צ׳ק פקדון או ערבות בנקאית כדי להבטיח שלא תהיה חריגה מהיתר הבניה ושלא יהיו מפגעים ציבוריים כלשהם.

תחילת עבודה:
בכדי לעלות לשטח ולהתחיל בתהליך הבניה
יש להכנס לאתר הועדה ולהדפיס את המסמכים בקטגוריית תחילת עבודה
להחתים את הגורמים הנדרשים
וקדימה לעבודה..

טופס 4:
עם סיום הבניה
יש להדפיס חוברת נוספת מאתר הועדה בקטגוריית טופס 4 להחתים ולהגיש את כל המסמכים הנדרשים למחלקת הפיקוח.
לאחר בדיקת תקינות המסמכים יצא פקח מטעם הועדה לבדיקה
ובמידה והכל בסדר ינתן טופס 4 שמטרתו
חיבור חשמל קבוע לבית
ויוחזר צ׳ק הפיקדון/ ערבות בנקאית שהופקדו בשלב קבלת היתר בניה בידי הועדה.

צרו קשר

טלפון: 077-7502700
נייד: 050-5705549
כתובת: וייצמן 63 נהריה

דברו איתנו